Những loại xe được miễn thử nghiệm khí thải từ 2024

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Thay đổi này sẽ phù hợp với tình hình thực tế của thị trường ô tô Việt Nam và khắc phục những bất cập trong triển khai quy chuẩn khí thải hiện hành.

https://c1baf5zxnlobj.vcdn.cloud/attach/crawler/2023/12/15/2a113b7f-3b24-4644-ae3a-e0d4fd08a384-764.jpg

Thông tư quy định các trường hợp ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không phải thử nghiệm lại khí thải trước khi đưa ra thị trường. Bao gồm: Các kiểu loại ô tô hoặc động cơ ô tô đã được cấp báo cáo thử nghiệm khí thải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Các xe ô tô được sản xuất tại Việt Nam từ xe ô tô cơ sở (từ xe ô tô sát xi hoặc từ xe ô tô hoàn chỉnh) đã được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc được chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu).

Theo Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nội dung quy chuẩn mới cập nhật lại những nội dung liên quan về khí thải xe ô tô mà quốc tế đã thay đổi. Điều này giúp tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô mới. Quy chuẩn mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

(Nguồn: https://hanoionline.vn/nhung-loai-xe-nao-duoc-mien-thu-nghiem-khi-thai-tu-2024-208927.htm )

xe mới về